Algemene voorwaarden

Flat Hotel Rüther OHG

Wat veel gasten niet weten, maar wel zouden moeten weten:

Als een gast verblijft in een hotel, herberg/pension of ook bij een verhuurder van
Vakantiewoningen of vakantiehuizen een kamer / vakantiewoning / vakantiehuis
reservering, ook bekend als een boeking, een zogenaamde "
Contract voor logiesverstrekking aan gasten" wordt van kracht. Met de aanvaarding van de reservering / boeking door
de verhuurder, heeft de gast rechten, maar ook plichten. Dit zijn onze algemene
Voorwaarden en Condities (AV) gebaseerd op de aanbevelingen van de Duitse Hotel en
Gaststättenverband (DEHOGA).

Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de logiesovereenkomst

1. de logiesovereenkomst wordt gesloten zodra de kamer/het appartement
schriftelijk of mondeling besteld door de gast en zijn
schriftelijk of mondeling is bevestigd. Daarbij heeft de gast ook de
Algemene voorwaarden van het hotel aanvaard.

2. het sluiten van de logiesovereenkomst verplicht de contractanten tot het volgende
Uitvoering van het contract. Daarmee aanvaarden beide partijen tegelijkertijd de geldige AV
erkend.

3. de verhuurder is verplicht, indien de kamer niet aan de gast ter beschikking wordt gesteld
compensatie (het maximum hier is het totale bedrag van de reservering).
(Niet-levering wegens overmacht is hiervan uitgesloten - d.w.z. brand,
storm, aardbeving, overstroming, enz.).

4. in geval van niet-gebruik van de contractuele diensten is de gast verplicht tot betaling van de
om de overeengekomen prijs te betalen.

5. de verhuurder is te goeder trouw verplicht niet-opgeëiste goederen terug te geven aan de
Kamer of vakantieappartement zo mogelijk elders toe te wijzen.

De exclusieve plaats van jurisdictie is de plaats van vestiging.

 

1. reserveringsvoorwaarden:

Elke vakantieboeking/reserveringsaanvraag moet schriftelijk gebeuren per e-mail, fax, via
Onze online boekingsmogelijkheid op onze website of mondeling aan de telefoon, met vermelding van de naam en het volledige adres / telefoonnummer van de huurder / gast en het aantal personen. Aantal volwassenen / aantal kinderen en hun leeftijd.
Indien een hotelkamer/appartement op korte termijn telefonisch wordt verhuurd en schriftelijke bevestiging door het hotel daardoor niet meer mogelijk is, zijn de Algemene Voorwaarden niettemin bindend voor de gast die telefonisch reserveert. Met de mondelinge bevestiging
van het hotel, is de logiesovereenkomst in werking getreden.

1. arrangementen en speciale aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd en kunnen niet achter elkaar worden geboekt. Uitzonderingen vereisen de toestemming en de schriftelijke bevestiging van de hotelhouder.

2. de gast verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers. Indien overeengekomen kamers niet beschikbaar zijn, is de hotelhouder verplicht zich in te spannen om ter plaatse of elders een gelijkwaardige vervanging (zonder extra kosten) te vinden.

In het belang van alle gasten zijn huisdieren alleen toegestaan op aanvraag en met uitdrukkelijke bevestiging, en alleen in aangewezen kamers.

4. alle hoteldiensten zijn inclusief de op dat moment geldende belasting op de toegevoegde waarde.

5. gratis diensten van het hotel geven geen recht op prijsvermindering in geval van niet-beschikbaarheid of niet-gebruik.

6. De klant is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde goed zonder dat het bewijs van schuld van het hotel is vereist.

7. fouten, prijswijzigingen en wijzigingen in regelingen voorbehouden.

2. annuleringsvoorwaarden:

Annulering van het huurcontract moet zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan ons worden meegedeeld.
Gratis annuleringen worden aanvaard tot 28 dagen voor aankomst (6 weken voor groepen).
geaccepteerd (boekingen van 5 kamers of meer tellen als een groep).
In geval van annulering 27 - 15 dagen voor aankomst brengen wij 50 procent van de reissom in rekening.
Bij annulering 14 - 1 dag(en) voor aankomst brengen wij 65 procent van de reissom in rekening.
In geval van annulering op de dag van aankomst of in het geval van een "no show" (niet komen opdagen), brengen wij 80 procent van de totale reissom in rekening.

Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Flat Hotel Rüther verbindt zich er niet toe deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Status: augustus 2016 (hiermee vervallen alle voorgaande versies)

nl